شروع ترم جدید زمستان 98

همراهان همیشگی کانون زبان مهران توجه فرمایید:

 

شنبه 12 بهمن ماه شروع کلاس های ترم جدید دپارتمان پسران

                     و

یک شنبه 13 بهمن ماه شروع کلاس های ترم جدید دپارتمان دختران می باشد.

1398/11/13
: 0 : 0