اطلاعات تماس
4004 3620 (051) 4005 3620 (051) info@mehranli.ir مشهد ، امامیه ۴۲ ، نبش راستی 10
ما را دنبال کنید
Mehran_li Mehran_li

نویسنده: علی جوانی

#کانون_زبان_مهران آغاز ثبت نام فصل پاییز ۱۴۰۰ مدرسین دوره: #دکترمسعودضیایی #محمدحسینباقرنیا ۱۸ جلسه آموزش عملی همراه با مبانی روانشناسی تدریس کارگاه های تخصصی: الفبا خلاقیت طرح درس نویسی پژوهش محوری تکنولوژی آموزشی و