اطلاعات تماس
4004 3620 (051) 4005 3620 (051) info@mehranli.ir مشهد ، امامیه ۴۲ ، نبش راستی 10
ما را دنبال کنید
Mehran_li Mehran_li

زمان برگزاری امتحان پایان ترم کانون زبان مهران

زمان برگزاری امتحان پایان ترم کانون زبان مهران

دپارتمان پسران 

آزمون كتبى             1400/02/08

آزمون شفاهى           1400/02/11

دپارتمان دختران 

آزمون كتبى             1400/02/12

آزمون شفاهى           1400/02/16

 

ارسال نظر