آموزش زبان انگلیسی

ساختار یک زبان را دستور آن و اجزای زبان را واژگان تشکیل می‌دهند. کالوکیشن‌ها یا ترکیب این واژگان نیز در همه‌جای زبان وجود دارند. همه ما می‌دانیم که حتی ساده‌ترین جملات نیز از دستور زبان تبعیت می‌کنند و شامل کالوکیشن‌ها و واژگان می‌شوند. پس یادگیری گرامر یک زبان در کنار واژگان و کالوکیشن‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و با درک و یادگیری آن‌ها مهارت‌های دیگر زبانی ما همچون Speaking و Reading نیز تقویت خواهد شد. خواندن یک متن یا داستان کوتاه باعث می‌شود زبان‌آموزان نکات گرامری را در داستان درک کرده و الگوها و همچنین کالوکیشن‌های مرتبط با واژگان را نيز بیاموزند.

قیمت اصلی 1,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 850,000 تومان است.

تدریس خصوصی زبان انگلیسی کودکان در مشهد

مدت زمان دوره

16:32:00

شرکت کنندگان

360 نفر

مدرس دوره

محمدرضا کیان

توضیحات دوره

ساختار یک زبان را دستور آن و اجزای زبان را واژگان تشکیل می‌دهند. کالوکیشن‌ها یا ترکیب این واژگان نیز در همه‌جای زبان وجود دارند. همه ما می‌دانیم که حتی ساده‌ترین جملات نیز از دستور زبان تبعیت می‌کنند و شامل کالوکیشن‌ها و واژگان می‌شوند. پس یادگیری گرامر یک زبان در کنار واژگان و کالوکیشن‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و با درک و یادگیری آن‌ها مهارت‌های دیگر زبانی ما همچون Speaking و Reading نیز تقویت خواهد شد. خواندن یک متن یا داستان کوتاه باعث می‌شود زبان‌آموزان نکات گرامری را در داستان درک کرده و الگوها و همچنین کالوکیشن‌های مرتبط با واژگان را نیز بیاموزند.

اشتراک گذاری در :

مدت زمان دوره

16:32:00

شرکت کنندگان

360 نفر

مدرس دوره

محمدرضا کیان

جدیدترین محصولات

تدریس خصوصی زبان انگلیسی کودکان در مشهد

آموزش زبان انگلیسی

قیمت اصلی 1,100,000 تومان بود.قیمت فعلی 850,000 تومان است.